ΕΚΘΕΣΗΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Ναυτικό Σαλόνι 23 - 27 Νοέμβριος 2017 Ολ. Κέντρο Ξιφασκίας
Παρουσίες 10 - 14 Ιανουάριος 2018 Metropolitan Expo
Λαϊκή Τέχνη 10 - 14 Ιανουάριος 2018 Metropolitan Expo
Τέχνημα 10 - 14 Ιανουάριος 2018 Metropolitan Expo
Mostra Rota & Δωρέκθεση 26 - 29 Ιανουάριος 2018 Metropolitan Expo
Athens Fashion Trade Show 26 - 29 Ιανουάριος 2018 Metropolitan Expo