Ευκαιρίες Καριέρας | ROTA

Ευκαιρίες Καριέρας

Ευκαιρίες Καριέρας

Εάν θέλετε να διερευνήσετε την πιθανότητα απασχόλησής σας στο μεγαλύτερο εκθεσιακό φορέα της Ελλάδας, στείλτε μας το βιογραφικό σας σημείωμα στη διεύθυνση e- mail: careers@rota.gr, σημειώνοντας στο θέμα την ένδειξη CV.

Η επιλογή των υποψηφίων που θα κληθούν σε συνέντευξη γνωριμίας εξαρτάται από τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας, που ανακοινώνονται από τον τύπο και τα εξειδικευμένα website.

H ROTA ΑΕ σας προσκαλεί να τη γνωρίσετε. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα φυτώριο αξιόλογων νέων ανθρώπων, που θα αποτελέσουν τα αυριανά μας στελέχη.

_____________________________________________

Marketing Executive (Μάιος 2022)

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

– Ανάπτυξη και εκτέλεση των Brand Management ενεργειών της εταιρείας για συγκεκριμένες εκθέσεις.

– Ανάπτυξη και εκτέλεση των ενεργειών εξωστρέφειας προς αγορές του εξωτερικού για συγκεκριμένες εκθέσεις.

– Ανάπτυξη και υλοποίηση Marketing Plan

– Σύνταξη κειμενογραφίας για τις ανάγκες των εκθέσεων (δελτία τύπου, διαχείριση περιεχομένου newsletters, διαφημιστικών εντύπων, sites και άλλων επικοινωνιακών καναλιών) τόσο στην Αγγλική όσο και στην Ελληνική γλώσσα.

– Σχεδιασμό, διαχείριση και παρακολούθηση above και below the line ενεργειών .

– Διαχείριση, παρακολούθηση και ενημέρωση των social media και των online marketing campaigns

– Επικοινωνία με εξωτερικούς συνεργάτες για τον σχεδιασμό και την οργάνωση των marketing ενεργειών των εκθέσεων

– Παρακολούθηση και εκτέλεση ενεργειών κατά τη διάρκεια λειτουργίας των εκθέσεων.

– Ταξίδια στο εξωτερικό.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

– Κάτοχος τίτλου σπουδών ΑΕI με προσανατολισμό σε Marketing/Eπικοινωνία/Δημόσιες Σχέσεις/Διεθνείς Εμπορικές Σχέσεις

– Eργασιακή εμπειρία στο χώρο του marketing, της επικοινωνίας ή του event management.

– Άριστη προφορική και γραπτή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

– Γνώση και άλλων γλωσσών θα εκτιμηθεί θετικά

– Δυνατότητα ταξιδιών στο εξωτερικό

– Εμπειρία σε ATL/BTL campaigns

– Εμπειρία σε digital marketing ( Social Media, Google AdWords)

– Άριστη γνώση χειρισμού MS-Office Tools (Word, PowerPoint, Excel)

– Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες καθώς και ικανότητα παρουσιάσεων και δημόσιας ομιλίας (Ελληνικά και Αγγλικά)

– Ικανότητα διαχείρισης πολλών και διαφορετικών projects εκ παραλλήλου (Multitasking)

– Εμπορική αντίληψη και δημιουργική σκέψη

– Ομαδικό πνεύμα

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο email: careers@rota.gr με κωδικό στο subject MAREXEC052022.

 

Sales Executive (Μάιος 2022)

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ:

– Ενεργή αναζήτηση νέων ευκαιριών πώλησης μέσω cold calling και πρόσωπο με πρόσωπο συναντήσεων.

– Οργάνωση συναντήσεων με εν δυνάμει πελάτες και ακρόαση των επιθυμιών και των ανησυχιών τους.

– Διαπραγμάτευση/κλείσιμο συμφωνιών και διαχείριση παραπόνων ή αντιρρήσεων.

– Διεξαγωγή ερευνών αγοράς για τον εντοπισμό δυνατοτήτων πώλησης και αξιολόγηση των πελατειακών αναγκών.

– Συνεργασία με τα μέλη της ομάδας για την επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων.

– Συγκέντρωση feedback από υφιστάμενους και υποψήφιους πελάτες και κοινοποίησή του στην υπόλοιπη ομάδα.

– Συμμετοχή για λογαριασμό της εταιρείας σε κλαδικές εκδηλώσεις.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

– Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία στις Πωλήσεις και συγκεκριμένα στον κατασκευαστικό ή/και τεχνικό τομέα.

– Επάρκεια Αγγλικών.

– Άριστη γνώση του MS Office.

– Πρακτική εμπειρία με CRM λογισμικό αποτελεί πλεονέκτημα.

– Ενδελεχείς διαπραγματευτικές τεχνικές.

– Γρήγορη εκμάθηση και πάθος για τις πωλήσεις.

– Ανάληψη πρωτοβουλιών με γνώμονα την επίτευξη αποτελεσμάτων.

Οι ενδιαφερόμενοι όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους με τη συνοδευτική επιστολή τους στο email: careers@rota.gr με κωδικό στο subject SALESEXEC2022.