ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ COVID-19 | ROTA

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ COVID-19

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ COVID-19

Η προετοιμασία των εκθέσεων της εταιρείας μας  που θα πραγματοποιηθούν τoν Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο του 2021 έχει ξεκινήσει κανονικά και με εντατικούς ρυθμούς.

Για τον λόγο αυτό, αν και βρισκόμαστε αρκετούς μήνες μακριά από την διοργάνωσή τους, θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι οι εκθέσεις θα λειτουργήσουν σε ένα απολύτως ασφαλές περιβάλλον για εκθέτες και επισκέπτες με την τήρηση του όποιου υγειονομικού πρωτοκόλλου που θα ισχύει εκείνη τη περίοδο.

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση και τη συνεργασία και ανυπομονούμε να σας δούμε σύντομα σε μια από τις εκθέσεις της εταιρείας μας.