Εμείς

Εξειδίκευση μας… η έκθεση!

Οι αξίες μας

Οι άνθρωποι αποτελούν το σημαντικότερο περιουσιακό στοιχείο μίας επιχείρησης. Η προσέλκυση των κατάλληλων συνεργατών, η ένταξη τους στο κοινωνικό σύνολο και η μετάδοση της εταιρικής κουλτούρας της επιχείρησης, αποτελούν βασική πρόκληση για κάθε σύγχρονο οργανισμό. Στη ROTA επιπλέον, δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στην ανάπτυξη και την εξέλιξη των ανθρώπων μας.

Πιστεύουμε στη δημιουργία ενός στενά δεμένου συνόλου, που διακρίνεται για την ικανότητα των μελών του να δρουν αποτελεσματικά ως μονάδα, χωρίς την ανάγκη λεπτομερούς συντονισμού.

Ευκαιρίες Καριέρας

Εάν θέλετε να διερευνήσετε την πιθανότητα απασχόλησής σας στο μεγαλύτερο εκθεσιακό φορέα της Ελλάδας, στείλτε μας το βιογραφικό σας σημείωμα στη διεύθυνση e- mail: [email protected], σημειώνοντας στο θέμα την ένδειξη CV.

Η επιλογή των υποψηφίων που θα κληθούν σε συνέντευξη γνωριμίας εξαρτάται από τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας, που ανακοινώνονται από τον τύπο και τα εξειδικευμένα website.

H ROTA ΑΕ σας προσκαλεί να τη γνωρίσετε. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα φυτώριο αξιόλογων νέων ανθρώπων, που θα αποτελέσουν τα αυριανά μας στελέχη.